Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Miedźna  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Miedźna

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Miedźna.

Mapa Geoportal Miedźna
Mapa z granicą gminy Miedźna

Dane urzędu

Urząd Gminy Miedźnaul. Wiejska 131Miedźna, 43-227

Tel: 32 2116196

Fax: 32 2116089

Elektroniczna skrzynka podawcza: /lydc8b6215/skrytka

E-mail: urzad@miedzna.pl

Powiat: pszczyński

Województwo: śląskie

Numer TERYT gminy Miedźna: 2410032

Witryna: www.miedzna.pl

Władze lokalne: Wójt Jan Słoninkaurzad@miedzna.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Miedźnej

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Miedźna to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Miedźna na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Miedźnej, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Miedźnej, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Miedźnej

Gmina Miedźna w liczbach

Powierzchnia gminy Miedźna*

50 km2

2141 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Miedźna*

16 660 mieszkańców

454 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Miedźna*

333 mieszkańców na km2

306 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Miedźna

Geoportal Miedźna prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Miedźna, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Miedźna.

Dostęp do danych Geoportalu Miedźna

Jak powstał Geoportal gminy Miedźna?

Geoportal Miedźna powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Miedźna, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Miedźna.

Geoportal Miedźna umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Miedźna oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Miedźna, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Miedźna

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Miedźna?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Miedźna ( EGIB gminy Miedźna);
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ( Natura 2000 gminy Miedźna);
 • Rejestr MPZP gminy Miedźna (MPZP gminy Miedźna);
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Miedźna;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Miedźna;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Miedźnej.
Informacje na Geoportalu Miedźna

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Miedźna?

Korzyści z Geoportalu Miedźna

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Miedźna?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Miedźna.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Miedźna łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Miedźnej. W zależności od wybranej kompozycji mapy Miedźnej zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Miedźna, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Miedźna oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Miedźna. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Miedźnej możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Miedźnej. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Miedźna. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Miedźna.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Miedźnej.

  Geoportal gminy Miedźna posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Miedźna. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Miedźnej sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Miedźna przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Miedźnej.

  W Geoportalu Miedźna przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Miedźna. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Miedźnej. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Miedźna zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Miedźna, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Miedźna oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Miedźna.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Miedźna. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Miedźna są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Miedźna podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Miedźna.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Miedźnej. W Geoportalu gminy Miedźna udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Miedźnej wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Miedźna.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Miedźna. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Miedźna.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Miedźna, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Miedźna. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Miedźna.

 • Zabytki w gminie Miedźna

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Miedźna. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Miedźna oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Miedźna.

 • Informacje o wyborach w gminie Miedźna

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Miedźna. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Miedźna i wiele istotnych informacji.

Geoportal Miedźna dla mieszkańców

Geoportal Miedźna jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Miedźna. Na mapie Miedźnej sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Miedźna mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Miedźna. Korzystając z map Geoportalu gminy Miedźna w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Miedźna są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Miedźna dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Miedźna dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu